Özel Taşıtlar Ile Türkiye’ye Gidiş Hakkında Duyuru

Kiev Büyükelçiliği 05.11.2008

Özel taşıtlarıyla kara veya deniz yolundan Türkiye’ye gidecek vatandaşlarımıza önemle duyurulur.

Özel taşıtların turistik amaçla Türkiye’ye girişi konusunda mevzuatta değişikliğe gidilmiştir. Konuya ilişkin Türkçe, İngilizce, Fransızca ve Almanca hazırlanan açıklama notu için tıklayınız.

Türkçe not ayrıca aşağıda sunulmuştur :

“ GEÇİCİ İTHALAT REJİMİ KAPSAMINDA TURİSTİK KOLAYLIKLARDAN İSTİFADE İLE GETİRİLECEK ÖZEL KULLANIMA MAHSUS KARA TAŞITLARINA UYGULANACAK İŞLEMLERE İLİŞKİN OLARAK HAZIRLANAN VE 01.03.2007 TARİHLİ, 26449 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN 6 SERİ NOLU TEBLİĞ HÜKÜMLERİ ÇERÇEVESİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

1-ÖZEL KULLANIMA MAHSUS KARA TAŞITINA HERHANGİ BİR 12 AYLIK DÖNEM İÇERİSİNDE 180 GÜN SÜRE VERİLİR

2-YURTDIŞINDA YAŞAYIP EMEKLİ OLANLARIN (MALULEN EMEKLİ OLANLAR İLE ÖN EMEKLİLİK HAKKI KAZANANLAR DAHİL) EMEKLİ OLDUKLARINI GÖSTERİR İLGİLİ ÜLKE SOSYAL GÜVENLİK KURULUŞLARINCA VERİLEN BELGENİN TÜRKÇE TERCÜMESİNİN ELÇİLİK, KONSOLOSLUK VEYA NOTERLİKÇE ONAYLI BİR ÖRNEĞİNİN İBRAZI HALİNDE TAŞITLARI İÇİN 1 YIL SÜRE VERİLİR.

3-VERİLEN BU SÜRELERİN SONUNDA TAŞITIN YURTDIŞINA ÇIKARILMASI ZORUNLUDUR

4-BU SÜRELERİN TAMAMININ KULLANILMASINDAN SONRA TAŞITLARI İLE BİRLİKTE YURTDIŞINA ÇIKIŞ YAPAN KİŞİLERİN ÇIKIŞ TARİHİNDEN İTİBAREN EN AZ 6 AY SÜREYLE FİİLEN YURTDIŞINDA BULUNMALARI HALİNDE AYNI KAPSAMDA YENİDEN TAŞIT GETİRMELERİNE İZİN VERİLİR

5-TAŞITLARIN TÜRKİYE’YE GİRİŞİ SIRASINDA GİRİŞ GÜMRÜĞÜNE, MÜLKİYET BELGESİ İLE TÜRKİYE’DE GEÇERLİ OLAN VE KALINACAK SÜREYİ KAPSAYAN SİGORTA POLİÇESİNİN İBRAZI ZORUNLUDUR.

6-SİGORTA POLİÇESİNİN SÜRESİNİN TÜRKİYE’DE KALINACAK SÜREDEN DAHA AZ OLMASI, YETERLİ OLMAMASI HALİNDE İSE EN ÇOK SİGORTA POLİÇESİ SÜRESİ KADAR SÜRE VERİLEREK, TAŞITIN GİRİŞİNE İZİN VERİLİR.

7-MÜLKİYET BELGESİ YOKSA VEYA MÜLKİYET BELGESİNİN BİR BAŞKA KİŞİ ADINA DÜZENLENMİŞ OLMASI HALİNDE GEÇERLİ BİR VEKALETNAME İBRAZ EDİLMEMİŞ İSE TAŞITIN TÜRKİYE’YE GİRİŞİNE İZİN VERİLMEZ

8-TAŞITIN MÜLKİYET SAHİBİ DIŞINDA BAŞKA BİR ŞAHIS TARAFINDAN VEKALETEN GETİRİLMESİ DURUMUNDA ELÇİLİK, KONSOLOSLUK VEYA NOTERLİKÇE ONAYLI VEKALETNAMELERİN YANI SIRA İLGİLİ ÜLKENİN GÜMRÜK, BELEDİYE, EMNİYET VE MAHKEME GİBİ RESMİ MAKAMLARINCA ONAYLANMIŞ OLAN GERÇEK KİŞİLERİN KENDİ ARALARINDA DÜZENLEDİKLERİ, ULUSLAR ARASI TUR İTTİFAKI (AIT) VE ULUSLAR ARASI OTOMOBİL FEDERASYONU (FIA) ÜYESİ ÜLKELERİN OTOMOBİL KURULUŞLARINCA DÜZENLENEN, OTOMOBİL FİRMALARI VE DİĞER TÜZEL KİŞİLİKLERE AİT TAŞITLAR İÇİN FİRMA SAHİBİ VEYA YÖNETİM KURULUNUN İMZA VE ONAYINI İÇEREN VEKALETNAMELER İLE KİRALANMAK SURETİYLE (RENT A CAR) GETİRİLEN TAŞITLAR İÇİN KİRA SÖZLEŞMESİ GİBİ BELGELERİN TÜRKÇE TERCÜMELİ ÖRNEKLERİNİN GÜMRÜK İDARESİNE İBRAZI ZORUNLUDUR.

9-KİRALANMAK SURETİYLE (RENT A CAR) GETİRİLEN TAŞITLARA EN ÇOK KİRA SÖZLEŞMESİ SÜRESİ KADAR SÜRE VERİLİR.

10-TAŞIT SAHİPLERİNİN KANUNİ YURTTA KALMA SÜRESİ İÇERİSİNDE TAŞITSIZ OLARAK YURTDIŞINA GEÇİCİ ÇIKMAK İSTEMELERİ HALİNDE TAŞITIN HERHANGİ BİR GÜMRÜK İDARESİNİN DENETİMİNE BIRAKILMASI GEREKİR

11-TAŞITLARIN GETİRİLİŞ AMACI DIŞINDA KULLANILMASI, BİR BAŞKASINA KİRALANMASI, ÖDÜNÇ VERİLMESİ, KANUNİ YURTTA KALMA SÜRELERİ İÇERİSİNE YURTDIŞINA ÇIKARILMAMASI VEYA HERHANGİ BİR GÜMRÜK İDARESİNE TESLİM EDİLMEMESİ, BAŞKA BİR ŞAHSA DEVREDİLMESİ, SATILMASI, HAK SAHİBİ OLMAYAN KİŞİLERCE KULLANILMASI, TAŞITLA BİRLİKTE GİREN VE BELGELERİNDE KAYITLI OLAN PARÇALARININ İZİNSİZ OLARAK DEĞİŞTİRİLMESİ HALLERİNDE 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNUNUN 238 İNCİ MADDESİ HÜKÜMLERİ ÇERÇEVESİNDE CEZA UYGULANIR “

Yurtdışına Çıkış Harçlarına İlişkin Duyuru

“5597 Sayılı Yurt Dışına Çıkış Harcı Hakkında Kanun ile Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” 23 Mart 2007 tarihli ve 26471 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Anılan Kanunla Türkiye Cumhuriyeti pasaportuyla yurtdışına çıkış yapanlardan çıkış başına alınacak harç miktarı 15 YTL olarak belirlenmiştir.

ÖDEME ŞEKLİ :

01.04.2007 tarihinden itibaren yurtdışına çıkış harcı, kara, deniz, hava ve demiryolu toplu taşıma araçlarıyla veya münferit çıkışlarda, “yurtdışına çıkış harç pulu” alınmak suretiyle veya vergi daireleri, gümrük saymanlıkları ve yetkili bankalara makbuz karşılığı ödenecektir.

Toplu taşıma araçları ile yurt dışına yolcu taşıyan firmalara ait biletin Türkiye’de düzenlenmesi halinde bileti düzenleyen gerçek ya da tüzel kişiler tarafından bilet üzerine “Yurt dışına çıkş harç pulu” yapıştırılmak suretiyle harç tahsil edilecektir.

Biletin yurt dışında veya elektronik ortamda düzenlenmesi halinde ise yurtdışı çıkış harcı mükellefler tarafından, ilgili firmaların yurtdışına çıkış noktalarındaki bilet satış yerlerinden harç pulu temin edilerek pasaport üzerine ya da boarding kartına yapıştırılmak suretiyle ödenebileceği gibi vergi tahsilatına yetkili bankalara, gümrük saymanlıklarına ve ya vergi dairelerine ad, soyad ve pasaport numarası belirtilmek suretiyle makbuz karşılığı da ödenebilecektir.

MUAFİYET KAPSAMI :

Yeni düzenlemeye göre,

- Yurtdışına çıkış tarihi itibarıyla yurt dışında oturma izni bulunduğunu belgeleyenlerden,

- 7 (yedi) yaşını doldurmamış olanlardan ve ticari amaçla yük ve yolcu taşımaya yönelik kara, deniz, hava ve demiryolu araçlarında fiilen görevli mürettebattan,

yurtdışına çıkış harcı alınmayacaktır.

Yurtdışına çıkış harcından bağışık tutulmayı talep edenler, yurtdışında oturma izni bulunduğunu veya 7 yaşın altında olduğunu belgelendirmek zorundadırlar.

Ticari araç mürettebatı olarak yurtdışına çıkışlarda harç muafiyeti, fiilen ticari araçta görevli olarak araçla birlikte yurtdışına çıkanlar için uygulanacaktır.

Önemle duyurulur.

Cep Telefonlarının kayıt altına alınması

Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın ve geçici süreyle ülkemize gelen yabancıların cep telefonlarının kayıt altına alınması hususunda Gümrük Müsteşarlığımız’ca yeni bir düzenlemeye gidilmiştir.

Buna göre:

- Yurtdışından ülkemize giriş yapan yolcuların beraberlerinde getirecekleri cep telefonları 1 Ocak 2007 tarihinden itibaren zati eşya kapsamına alınmış ve bir takvim yılında 1 adetle sınırlandırılmıştır.

- Bu telefon için Gümrük İdaresince herhangi bir vergi tahakkuku veya belge tanzimi sözkonusu olmayacak ve hiçbir ücret talep edilmeyecektir.

- Ülkemize giren telefonlar Gümrük İdaresinden onaylı belge aranmaksızın Telekomünikasyon Kurumu’nca kayıt altına alınacaktır.

- Telekomünikasyon Kurumu’nca talep edilen belgeler T.C. kimlik numarası ile pasaportun kimlik bilgilerini ve ülkemize giriş tarihlerini gösterir damgalarını içeren sayfaların birer fotokopisidir.

- Aynı kişi tarafından bir takvim yılı içinde getirilecek birden fazla telefonun kaydı Telekomünikasyon Kurumu’nca yapılmayacaktır.

Bottom of Form

Pazartesi - Cuma

09:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00

İşlem yaptırmak isteyen online randevulu / randevusuz tüm vatandaşlarımızın 09.30 - 12.30 saatleri arasında sıra numarası alması gerekmektedir. İşlemleri tamamlanan evrak öğleden sonra teslim edilmektedir. Konsolosluk ve vize harçları yalnızca Euro para birimi üzerinden tahsil edilmektedir.
1.1.2018 1.1.2018 Yeni Yıl Tatili
7.1.2018 8.1.2018 Noel Tatili
8.3.2018 9.3.2018 Dünya Kadınlar Günü
9.4.2018 9.4.2018 Paskalya
30.4.2018 1.5.2018 İşçi Bayramı
9.5.2018 9.5.2018 Zafer Günü
28.5.2018 28.5.2018 Trinity Bayramı
15.6.2018 15.6.2018 Ramazan Bayramı
28.6.2018 29.6.2018 Anayasa Günü
21.8.2018 21.8.2018 Kurban Bayramı
24.8.2018 24.8.2018 Bağımsızlık Günü
15.10.2018 15.10.2018 Ukrayna'nın Savunucusu Günü
24.12.2018 25.12.2018 Christmas
31.12.2018 31.12.2018 Yeni Yıl