Yabancı Kamu Görevlilerine Rüşvet Verilmesi Suçu Konusunda Duyuru

Kiev Büyükelçiliği 30.12.2008

-OECD’nin “Uluslararası Ticari İşlemlerde Yabancı Kamu Görevlilerine Rüşvet Verilmesinin Önlenmesi Sözleşmesi”, ülkemiz tarafından 17.12.1997’de imzalanmış ve ülkemiz açısından 24.09.2000 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

-OECD Rüşvetle Mücadele Sözleşmesi’nin amacı, Sözleşmeye taraf ülkelerin tabiiyetini taşıyan gerçek veya tüzel kişilerin, yabancı kamu görevlilerine rüşvet vermelerinin engellenmesidir.

-Sözleşme’nin iç hukukumuzda uygulanabilmesi amacıyla, Türk Ceza Kanunu’nun rüşvet suçunu düzenleyen maddesi değiştirilerek, “yabancı kamu görevlilerine rüşvet verilmesi suçu” ihdas edilmiştir (26.09.2004 tarihli ve 5237 sayılı yeni Türk Ceza Kanunu’nun 252. maddesinin 5. fıkrası). Bu hüküm uyarınca, bir Türk vatandaşının veya Türk firmasının, ticaret yaptığı bir ülkedeki kamu görevlisine rüşvet vermesi veya rüşvet vermeyi teklif etmesi halinde, söz konusu kişi veya firma yetkilisi Türkiye’de yargılanabilecektir.

-Yeni Ceza Kanunu’nun 278. maddesinde, işlenmekte olan bir suçu yetkili makamlara bildirmeme eylemi, herkes için suç olarak düzenlenmiştir.

-Kamu görevlileri, kamu adına soruşturma veya kovuşturmayı gerektiren bir suçun işlendiğini, göreviyle bağlantılı olarak öğrendikleri takdirde yetkili makamlara bildirimde bulunmakla yükümlüdürler.

-Konsolosluk memurlarımız başta olmak üzere tüm dış temsilcilik çalışanlarımızın da, rüşvet suçunun işlendiğini öğrenmeleri halinde, bu hususu gecikmeksizin yetkili Türk makamlarına bildirmeleri konusunda yasal yükümlülükleri bulunmaktadır. Bu yasal yükümlülük yabancı kamu görevlilerine yönelik rüşvet suçlarını da kapsamaktadır.

T.C. KİEV BÜYÜKELÇİLİĞİ

Pazartesi - Cuma

09:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00

İşlem yaptırmak isteyen online randevulu / randevusuz tüm vatandaşlarımızın 09.30 - 12.30 saatleri arasında sıra numarası alması gerekmektedir. İşlemleri tamamlanan evrak öğleden sonra teslim edilmektedir. Konsolosluk ve vize harçları yalnızca Euro para birimi üzerinden tahsil edilmektedir.
1.1.2018 1.1.2018 Yeni Yıl Tatili
7.1.2018 8.1.2018 Noel Tatili
8.3.2018 9.3.2018 Dünya Kadınlar Günü
9.4.2018 9.4.2018 Paskalya
30.4.2018 1.5.2018 İşçi Bayramı
9.5.2018 9.5.2018 Zafer Günü
28.5.2018 28.5.2018 Trinity Bayramı
15.6.2018 15.6.2018 Ramazan Bayramı
28.6.2018 29.6.2018 Anayasa Günü
21.8.2018 21.8.2018 Kurban Bayramı
24.8.2018 24.8.2018 Bağımsızlık Günü
15.10.2018 15.10.2018 Ukrayna'nın Savunucusu Günü
24.12.2018 25.12.2018 Christmas
31.12.2018 31.12.2018 Yeni Yıl