"yurtdışı Vatandaşlar Danışma Kurulu" Hakkında Duyuru

Kiev Büyükelçiliği 14.03.2011

Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (BYTATB) “Yurtdışı Vatandaşlar Danışma Kurulu”na yurtdışından seçilecek üyeler ilişkin ilanı aşağıda sunulmaktadır:

“Yurtdışı Vatandaşlar Danışma Kuruluna

Yurtdışından Seçilecek Üyelere İlişkin İlan

24/032010 tarihli ve 6987 sayalı “Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun” ve 24/12/2010 tarih ve 27795 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “Yurtdışı Vatandaşlar Danışma Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” hükümleri kapsamında kurulan Yurtdışı Vatandaşlar Danışma Kurulu’na yurtdışında yaşayan Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşları veya kaybettirme halleri dışında vatandaşlıktan çıkanlardan ekte belirtilen ülke ve bölge kontenjanlarına göre üye seçilecektir.

Başvuru Şartları:

1)Başvuru yapacağı ülkede, Türk vatandaşlarının yararlanacağı sosyal sorumluluk projeleri, toplumsal uyum, eğitim ve benzeri çalışmalarda görev yapmış olmak,

2)Başvuru yapacağı ülkede, eğitim, turizm amaçlı geçirilen süreler hariç, en az beş yıldır yasal olarak ikamet ediyor olmak,

3)İşsizlik sigortası veya sosyal yardımdan faydalanmıyor olmak,

4)Başvuru yapacağı ülkenin resmi dilini, birden fazla resmi dili olan ülkeler için en az birini, iyi derecede bilmek,

5)Devletin şahsiyetine karşı ve yüz kızartıcı suç işlememiş ve taksirli suçlar hariç bir yıldan fazla hapis cezası almamış olmak,

6)Kurul üyeliğinin gerektirdiği eğitim, temsil kabiliyeti, ilgi ve sorumluluğu sahip olmak,

7)En az lise mezunu olmak,

8)25 yaşında veya daha büyük olmak,

9)Askerliğini yapmış, tecilli veya muaf olmak.

Başvuruda istenen belgeler:

1)Kimlik belgesi fotokopisi,

2)Özgeçmiş,

3)Mezuniyet durumunu gösterir belgenin aslı veya sureti,

4)Son beş yıl içerisinde başvuru yaptığı ülkede ikamet ettiğine dair belge,

5)Başvuru yaptığı ülkenin resmi dilini iyi derecede bildiğine dair diploma, sertifika ve benzeri belgelerden biri,

6)Başvuru yaptığı ülkede, Türk vatandaşlarının yararlanacağı sosyal sorumluluk projeleri, toplumsal uyum, eğitim ve benzeri çalışmalarda yapmış olduğu görevleri belirten yazılı beyan,

7)2 adet vesikalık fotoğraf.

Yurtdışı Vatandaşlar Danışma Kurulu üyelerinin görevleri:

1)Kurul toplantılarına, Kurul gündemine ilişkin ön hazırlık yapmış olarak katılmak,

2)Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın sorunlarını tespit etmek ve çözümüne yönelik projeler üretmek,

3)Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızla ve yabancı ülke vatandaşlarıyla, Kurul üyeliğinin gerektirdiği saygınlığa uygun bir şekilde iletişim kurmak,

4)Yurtdışında, ülkemiz ve vatandaşlarımızla ilgili olumlu imajın arttırılmasına katkıda bulunmak amacıyla, çalışma ve tekliflerde bulunmak,

5)Kurul Başkanının yazılı onayı ile Kurulun görev alanına giren yurtiçi ve yurtdışındaki toplantı, çalıştay, konferans ve benzeri etkinliklere Kurul adına katılmak ve görevlerinin sonunda hazırlayacakları değerlendirme ve sonuç raporlarını Kurul Başkanına sunmak,

6)Kurul toplantılarında alınan kararların etkin bir şekilde uygulanmasını takip etmek.”

Pazartesi - Cuma

09:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00

İşlem yaptırmak isteyen online randevulu / randevusuz tüm vatandaşlarımızın 09.30 - 12.30 saatleri arasında sıra numarası alması gerekmektedir. İşlemleri tamamlanan evrak öğleden sonra teslim edilmektedir. Konsolosluk ve vize harçları yalnızca Euro para birimi üzerinden tahsil edilmektedir.
1.1.2018 1.1.2018 Yeni Yıl Tatili
7.1.2018 8.1.2018 Noel Tatili
8.3.2018 9.3.2018 Dünya Kadınlar Günü
9.4.2018 9.4.2018 Paskalya
30.4.2018 1.5.2018 İşçi Bayramı
9.5.2018 9.5.2018 Zafer Günü
28.5.2018 28.5.2018 Trinity Bayramı
15.6.2018 15.6.2018 Ramazan Bayramı
28.6.2018 29.6.2018 Anayasa Günü
21.8.2018 21.8.2018 Kurban Bayramı
24.8.2018 24.8.2018 Bağımsızlık Günü
15.10.2018 15.10.2018 Ukrayna'nın Savunucusu Günü
24.12.2018 25.12.2018 Christmas
31.12.2018 31.12.2018 Yeni Yıl