2014 Yılı Yoklama İşlemlerine İlişkin Trt Duyurusu

Kiev Büyükelçiliği 20.12.2013

1. 1111 Sayılı Askerlik Kanunu gereğince yoklama işlemine tabi tutulacak yükümlüler hakkında uygulanacak yoklama faaliyetlerine ilişkin hususlar, aynı Kanun’un 25'inci maddesi gereğince müteakip maddelerde açıklanmıştır.

2. Aşağıda belirtilen durumdaki yükümlülerin yoklama yaptırmaları gerekmektedir.

a. 01 Ocak 2014 tarihinde askerlik çağına girecek olan 1995 doğumlu yükümlülerden tahsil seviyesi lise mezunu (hariç) altında olanlar,

b. 1995 ve daha yaşlı doğumlulardan, tahsil seviyesi lise mezunu (dahil) ve üstü olanlardan erteleme hakkını kullanmadan silâhaltına alınmak isteyenler,

c. Öğrenim gördükleri okullardan ilişiği kesilenler ile mezun olanlardan silâhaltına alınmak isteyenler,

ç. Halen ertelenmiş durumda bulunan ve yoklaması yapılmamış yükümlülerden silâhaltına alınmak isteyenler.

d. Erteleme süresi sona erenlerden daha önceden yoklaması yapılmayanlar.

3. Tahsili lise mezunu (dâhil) ve üstü olan yükümlülerin erteleme hakkını kullanabilmeleri için o yıl askerlik çağına giren doğumun ilk celp ve sevk döneminin son genel sevk gününe kadar, 1995 doğumlularda muhtemel 06 Şubat 2014 tarihine kadar dilekçe ve tahsil belgesi ile en yakın askerlik şubesi başkanlığına müracaat edilmesi gerekmektedir.

4. Yükümlüler, yoklama işlemleri için askerlik şubelerine müracaatlarında;

a. Nüfus cüzdanı,

b. İki adet vesikalık fotoğraf,

c. Öğrenim durumunu gösterir belgenin aslı ve fotokopisi,

ç. Meslek veya sanatlarına ait belgeleri,

d. Sürücü belgesi ve fotokopisi,

e. Önceki yıllarda geçirilmiş hastalıklara ilişkin varsa tedavi belgeleri ve raporları,
f. Verem Savaş Dispanserinden alınacak verem savaş taraması sonuç belgesini
yanlarında getirecektir.

5. Yurtdışında bulunan yükümlüler, işlemlerini bulundukları yerdeki yurtdışı temsilciliklerimize başvurarak yaptırılabilir.

6. O yıl askerlik çağına giren doğumun ilk celp ve sevk döneminin son genel sevk gününe, 1995 doğum ve bunlarla (işleme tabi daha yaşlı doğumlularda muhtemel 06 Şubat 2014 tarihine kadar,

a. Mazeretsiz olarak yoklamasını yaptırmayan,

b. Mazeretlerini belirten belgelerini askerlik şubelerinde veya yurt dışı temsilciliklerinde bulundurmayan yükümlüler,

1111 Sayılı Askerlik Kanunu'nun 30'uncu maddesi gereğince yoklama kaçağı işlemine tabi tutulacaktır.

7. Ayrıntılı bilgi www.asal.msb.gov.tr internet adresinde yer almaktadır.

8. 1111 Sayılı Askerlik Kanunu'nun 25inci maddesi gereğince bu duyuru yükümlülere tebliğ niteliğindedir.

Pazartesi - Cuma

09:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00

İşlem yaptırmak isteyen online randevulu / randevusuz tüm vatandaşlarımızın 09.30 - 12.30 saatleri arasında sıra numarası alması gerekmektedir. İşlemleri tamamlanan evrak öğleden sonra teslim edilmektedir. Konsolosluk ve vize harçları yalnızca Euro para birimi üzerinden tahsil edilmektedir.
1.1.2018 1.1.2018 Yeni Yıl Tatili
7.1.2018 8.1.2018 Noel Tatili
8.3.2018 9.3.2018 Dünya Kadınlar Günü
9.4.2018 9.4.2018 Paskalya
30.4.2018 1.5.2018 İşçi Bayramı
9.5.2018 9.5.2018 Zafer Günü
28.5.2018 28.5.2018 Trinity Bayramı
15.6.2018 15.6.2018 Ramazan Bayramı
28.6.2018 29.6.2018 Anayasa Günü
21.8.2018 21.8.2018 Kurban Bayramı
24.8.2018 24.8.2018 Bağımsızlık Günü
15.10.2018 15.10.2018 Ukrayna'nın Savunucusu Günü
24.12.2018 25.12.2018 Christmas
31.12.2018 31.12.2018 Yeni Yıl