Türkiye Cumhuriyeti Ile Ukrayna Arasında Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Dördüncü Toplantısı Sonuçlarına İlişkin Ortak Açıklama

Kiev Büyükelçiliği 20.03.2015

Türkiye Cumhuriyeti ile Ukrayna (bundan sonra Taraflar) dostluk, iyi komşuluk ve karşılıklı saygı ilkelerine dayanarak, bölgede barışın ve güvenliğin güçlendirilmesinin öneminin bilincinde olup, stratejik ortaklık ilişkileri çerçevesinde Türkiye-Ukrayna işbirliğini kapsamlı bir şekildegüçlendirme niyetiyle 20 Mart 2015 tarihinde Kiev’de Türkiye Cumhuriyeti ile Ukrayna arasında Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey’in Dördüncü Toplantısını düzenlemişlerdir.

Konsey toplantısı çerçevesinde Taraflar:

-Ukrayna’nın egemenliğine, bağımsızlığına, siyasi birliğine ve uluslararası tanınmış sınırları içinde toprak bütünlüğüne güçlü desteklerini yinelemişler;

-BM Şartı, Helsinki Nihai Senedi ve diğer uluslararası belgelerin norm ve ilkelerine aykırı olarak Kırım Özerk Cumhuriyeti ve Sivastopol şehrinin yasadışı ilhakını tanımadıklarını vurgulamışlar, uluslararası camianın 27 Mart 2014 tarihli 68/262 sayılı «Ukrayna’nın toprak bütünlüğü » başlıklı BM Genel Kurulu kararına uymasının öneminin altını çizmişler;

-Ukrayna’nın geçici olarak işgal altında bulunan Kırım Özerk Cumhuriyeti’nde Kırım Tatarları dâhil olmak üzere Kırımlıların uluslararası anlaşmalarla garanti altına alınmış haklarının ve çıkarlarının korunması konusunda işbirliği yapmak üzere anlaşmışlar;

-5 Eylül 2014 tarihli Minsk Protokolü, 19 Eylül 2014 tarihli Minsk Memorandumu, ayrıca 12 Şubat 2015 tarihinde imzalanmış olan Minsk Anlaşmaları’nın Uygulanmasına İlişkin Önlemler Paketi’nin ilgili taraflarca tam olarak uygulanmasının ihtilafın çözümü bakımından önemini vurgulamışlar, ayrıca sözkonusu anlaşmalara dayanarak Ukrayna’nın Donetsk ve Luhansk vilayetlerinin bazı bölgelerinde çatışmalara yol açan anlaşmazlıkların barışçıl yöntemlerle çözümlenmesi gerekliliğini dile getirmişler;

-Anılan anlaşmalara aykırı ateşkes ihlallerini kınamışlar;

-Minsk Anlaşmaları’nın uygulanması sürecinde AGİT Özel Gözlem Misyonu’nun önemli rolünü teyit etmişler; Misyon’un, insan kaynaklarının ve teknik olanaklarının güçlendirilmesi, ayrıca Misyon gözlemcilerinin tüm bölgelere engelsiz ve güvenli erişimlerinin sağlanması gerekliliğini vurgulamışlar;

- Türkiye’nin Ukrayna’da durumun yeniden istikrara kavuşturulması bakımından önemli katkılar yapabileceğini belirtmişler;

-Ukrayna’nın tahrip edilmiş altyapı tesislerinin yeniden imarında Türk müteahhitlik sektörünün önemli bir potansiyele sahip olduğunu kaydetmişler;

-2014-2015 yılları için Türkiye Cumhuriyeti ile Ukrayna Arasında İkili İlişkilerin Geliştirilmesine İlişkin Eylem Planı’nın tümüyle uygulanmasının gereğini teyit etmişler;

-İki Tarafın menfaatlerini gözönünde bulundurmak suretiyle serbest ticaret anlaşmasının imzalanması dâhil olmak üzere karşılıklı ticareti ve yatırımları geliştirme ve teşvik etme yönündeki çabaların arttırılmasını kararlaştırmışlar;

-İkili ticaret hacminin arttırılması, ticaret kalemlerinin çeşitlendirilmesi, uzun vadeli ekonomik ve yatırım işbirliğinin derinleştirilmesi yönündeki iradelerini tekrarlamışlar;

-Yatırımların teşviki için gerekli olan adil rekabet şartlarının sağlanmasının önemine dikkat çekmişler; yatırım alanında işbirliğinin geliştirilmesinin hedeflendiğini kaydederek, kamu-özel sektör ortaklığı konusunda tecrübe değişimi amacıyla bir Çalışma Grubu oluşturulması hususunda anlaşmışlar;

-Türkiye-Ukrayna Ticari ve Ekonomik İşbirliği Konseyi (TEİK) Toplantısı’nın Kiev’de en kısa zamanda düzenlenmesi hususunda mutabık kalmışlar;

-Baltık Denizi – Karadeniz ulaşım koridoru üzerinden yük taşımacılığının geliştirilmesi konusunda işbirliğini sürdürmeyi kararlaştırmışlar;

-Uçak ve hava araçları motorlarının ortak üretimi dâhil olmak üzere havacılık alanında ortak projeler üzerindeki hazırlık çalışmalarını sürdürmek üzere anlaşmışlar;

-19 Aralık 2001 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti ile Ukrayna Hükümetleri arasında akdedilen Anlaşmaya göre uzayın barışçıl amaçlarla kullanımı çerçevesinde uydu fırlatma sistemleri alanındaki muhtemel işbirliğini öncelikli amaç olarak belirlemişler;

-Yer altı gaz depolarının kullanılması ve kurulması, doğal gaz rezervlerinin depolanması konusunda tecrübe değişimi, nükleer enerji güvenliği, alternatif enerji kaynaklarının kullanılması, enerji tasarrufu teknolojilerinin uygulanması konularında önemli işbirliğiimkânları bulunduğunu ifade etmişler;

-Terör ve organize suçlarla mücadele ile uluslararası düzeyde aranan şahısların iadesi konusunda işbirliğini güçlendirme niyetlerini ifade etmişler;

-Barış, güvenlik ve istikrarı güçlendirmek amacıyla uluslararası ve bölgesel kuruluşlar çerçevesinde işbirliğini artırma niyetini beyan etmişler;

-Ukrayna ile NATO arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi için karşılıklı çabaları sürdürmenin önemini vurgulamışlar; Ukrayna’nın, kendini savunma yeteneğini güçlendirmesi için, NATO bünyesinde tesis edilen emanet fonlarıyla sunulan imkânlardan etkili bir şekilde faydalanmasının önemini vurgulamışlar;

-Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey’in beşinci toplantısını 2016 yılında Ankara’da düzenlemeyi kararlaştırmışlardır.

Kiev’de 20 Mart 2015 tarihinde, iki asıl nüsha olarak, her biri aynı derecede geçerli olmak üzere Türkçe ve Ukraynaca dillerinde imzalanmıştır.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ukrayna Devlet Başkanı

Recep Tayyip Erdoğan Petro Poroşenko

Pazartesi - Cuma

09:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00

İşlem yaptırmak isteyen online randevulu / randevusuz tüm vatandaşlarımızın 09.30 - 12.30 saatleri arasında sıra numarası alması gerekmektedir. İşlemleri tamamlanan evrak öğleden sonra teslim edilmektedir. Konsolosluk ve vize harçları yalnızca Euro para birimi üzerinden tahsil edilmektedir.
1.1.2018 1.1.2018 Yeni Yıl Tatili
7.1.2018 8.1.2018 Noel Tatili
8.3.2018 9.3.2018 Dünya Kadınlar Günü
9.4.2018 9.4.2018 Paskalya
30.4.2018 1.5.2018 İşçi Bayramı
9.5.2018 9.5.2018 Zafer Günü
28.5.2018 28.5.2018 Trinity Bayramı
15.6.2018 15.6.2018 Ramazan Bayramı
28.6.2018 29.6.2018 Anayasa Günü
21.8.2018 21.8.2018 Kurban Bayramı
24.8.2018 24.8.2018 Bağımsızlık Günü
15.10.2018 15.10.2018 Ukrayna'nın Savunucusu Günü
24.12.2018 25.12.2018 Christmas
31.12.2018 31.12.2018 Yeni Yıl