Yurtdışında Oy Kullanma / Yurtdışı Seçmen Kütüğüne Kaydolma / Adres Beyanı

Kiev Büyükelçiliği 20.04.2018

Yurtdışında yaşayan seçmen niteliğine sahip vatandaşlarımızın seçim döneminde oy kullanabilmeleri için “Yurtdışı Seçmen Kütüğü ”ne kayıtlı olmaları gerekmektedir. Yurtdışı Seçmen Kütüğünde yer almanın tek yolu, yurtiçinde nüfus müdürlüklerine, yurtdışında ise Büyükelçiliklerimize veya Başkonsolosluklarımıza başvurarak adres beyanında
bulunmaktır. (Büyükelçiliklerimiz veya Başkonsolosluklarımızda konsolosluk işlemleri yaptırmış olmanız, adres beyanı kaydınızın bulunduğu ve dolayısıyla seçimlerde oy kullanılabileceğiniz anlamına gelmemektedir).

Yurtdışında yaşayan ve seçmen niteliğine sahip olan vatandaşlarımızın, adres beyanı yaptırmış olsalar, daha önceki seçimlerde yurtdışında oy kullanmış olsalar dahi, Yurtdışı Seçmen Kütüğü ’ne kayıtlı olup olmadıklarını ve hangi Temsilciliğimizin görev bölgesinde kayıtlı olduklarını, Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı’nın internet sitesinden (https://secmen.ysk.gov.tr/ysk/secmenBilgiYurtdisi.jsp) kontrol etmeleri önem arz etmektedir.

Yurtdışında yaşayan ve seçmen niteliğini taşımakla birlikte, Yurtdışı Seçmen Kütüğünde kayıtlı olmayan vatandaşlarımızın adres beyanında bulunmaları gerekmektedir.

Adres beyanınızı:

1- Bağlı bulunduğunuz Büyükelçilik veya Başkonsolosluğa şahsen müracaat edip, “Adres Beyan Formu” doldurmak suretiyle yapabilirsiniz. Veya,

2- “Yurtdışında Yaşayan Vatandaşlarımız İçin Adres Beyan Formu-B”nu aşağıda sunulan bağlantılardan indirerek eksiksiz bir şekilde doldurduktan sonra, nüfus cüzdanınızın (veya Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartınızın) önlü/arkalı fotokopisiyle birlikte posta yoluyla (kargo veya iadeli taahhütlü posta) İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne ya da nüfus kaydınızın bulunduğu Nüfus Müdürlüğüne veya bağlı bulunduğunuz Büyükelçilik veya Başkonsolosluğa gönderebilirsiniz. Posta yoluyla adres beyanında bulunacak vatandaşlarımızın aşağıdaki uyarıları dikkate alması gerekmektedir.

https://www.konsolosluk.gov.tr/Procedure/ShowProcedureDetail/?procedureId=2&procedureDetailId=5056

http://www.ysk.gov.tr/doc/dosyalar/AdresBeyan-Yurtdisi.pdf

Önemli Hatırlatmalar:

Adres beyanı işlemleri 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu ve Nüfus Hizmetleri Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikle düzenlenmiştir.

Sözkonusu mevzuat maddeleri uyarınca, her Türk vatandaşının yerleşim yeri adreslerine ilişkin değişiklikleri 20 iş günü içinde bildirim yükümlüğü bulunmaktadır. Adres değişikliğini bildirim yükümlülüğü süresi içinde bildirmeyenlere 50 TL, gerçeğe aykırı beyanda bulunanlara 1000 TL idari para cezası, yurt içindeki milli idari amirlerince, yurt dışında ise Dış Temsilciliklerce verilmektedir. Sözkonusu idari para cezasının, Nüfus Hizmetleri Kanunu uyarınca, işlem sırasında mahalli para karşılığı, verildiği ülkedeki konsolosluk hasılatının tahsil edildiği para birimi (Büyükelçiliğimiz için EURO) üzerinden tahsil edilmesi gerekmektedir.

Şahsen başvuruda bulunacak vatandaşlarımız, noterden verilen temsil yetkisini ve bunun kapsamını belirten mühürlü ve ıslak imzalı belgeyi/belgeleri ibraz ederek başka kişilerin adresleri ile ilgili de beyanda bulunabilirler.

Adi posta ile yapılan bildirimler dikkate alınmamaktadır. İadeli taahhütlü posta ile yapılacak bildirimlerde zarfın üzerine “Adres Beyanı” yazılması gerekmekte ve posta alındısı üzerindeki gönderici ismi ile adres beyan formundaki ismin farklı olması durumunda adres güncellemesi yapılamamaktadır. Formun standarda uygun olmaması veya usulüne uygun doldurulmamış olması halinde de adres güncellemesi yapılamamaktadır.

Yasal süresi içerisinde (20 iş günü) bildirimde bulunmamış vatandaşlarımızın bağlı bulunduğu Büyükelçilik veya Başkonsolosluğa şahsen müracaatta bulunmaları tavsiye edilmektedir.


Atatürk

Monday - Friday

09:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00

1/1/2020 1/1/2020
1/6/2020 1/6/2020
1/7/2020 1/7/2020
3/9/2020 3/9/2020
4/20/2020 4/20/2020
5/1/2020 5/1/2020
5/11/2020 5/11/2020
6/8/2020 6/8/2020
6/29/2020 6/29/2020
7/31/2020 7/31/2020
8/24/2020 8/24/2020
10/14/2020 10/14/2020
12/25/2020 12/25/2020 Christmas