Sayın Cumhurbaşkanımızın İstanbul Ermeni Patrikhanesi’nde 24 Nisan 2016 Tarihinde Düzenlenecek Ayine Gönderdikleri Mesaj

Kiev Büyükelçiliği 24.04.2018

"Sayın Aram Ateşyan,

Türkiye Ermenileri Patrik Genel Vekili

Çok değerli Ermeni vatandaşlarım,

Sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum.

Birinci Dünya Savaşı’nın zor ve sıkıntılı şartlarında vefat eden Osmanlı
Ermenilerini anmak üzere, bugün İstanbul Ermeni Patrikhanesi’nin çatısı
altında toplanmış bulunuyorsunuz.

Hayatlarını kaybeden Osmanlı Ermenilerini bir kez daha saygıyla yâd
ediyor; çocuklarına ve torunlarına içten taziyelerimi sunuyorum.

Bu vesileyle, aynı dönemde salgın hastalıklar, göçler, savaş ve çatışmalar
sebebiyle yitirdiğimiz milyonlarca Osmanlı vatandaşına da Cenâb-ı
Allah’tan rahmet ve mağfiret niyaz ediyorum.

Biz tarih boyunca acıları ayrıştıran, birbiriyle yarıştıran değil, daima
paylaşan bir millet olduk.

Kendi topraklarımızda yaşayan insanlarımızın yanı sıra Endülüs’ten
Afrika’ya, Güney Asya’dan Avrupa’ya kadar başı dara düşen herkesin
yardımına koştuk.

Bunu yaparken de hiç kimsenin inancına, diline, dinine, etnik ve kültürel
aidiyetine bakmadık.

Bugün de ülke olarak bu mirasımızı muhafaza ederek, kardeşliği, empatiyi,
barış ve huzuru güçlendirmeye çalışıyoruz.

Ermeni vatandaşlarımızın tarihte yaşadığı acılara ortak olmak, bu acıları
paylaşmak, Türk Milleti’nin vicdanî ve ahlâkî duruşunun bir gereğidir.
İnşallah önümüzdeki dönemde de sizlerin acılarınıza ortak olmaya, sıkıntı
ve sorunlarınıza çözüm bulmaya devam edeceğiz.

Ne surette olursa olsun tek bir vatandaşımızın dahi ötekileştirilmesine,
inancından, dininden ve meşrebinden dolayı farklı muamele görmesine
müsaade etmeyeceğiz.

Ermeni vatandaşlarımızın da kültürümüze, beşeri, siyasi ve ticari
hayatımıza yaptıkları katkıları artırarak sürdüreceklerine inanıyorum.
Sizlerden bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ortak geçmişimizi
çarpıtarak tarihten kin, nefret ve husumet çıkarmaya tevessül edenlere
fırsat vermemenizi istirham ediyorum.

Bu düşüncelerle Birinci Dünya Savaşı’nda yitirdiğimiz Osmanlı
Ermenilerini tekrar saygıyla yâd ediyorum.

Anma merasimine iştirak eden tüm vatandaşlarıma selam ve hürmetlerimi
sunuyorum.

Recep Tayyip ERDOĞAN
Türkiye Cumhurbaşkanı"

Pazartesi - Cuma

09:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00

İşlem yaptırmak isteyen online randevulu / randevusuz tüm vatandaşlarımızın 09.30 - 12.30 saatleri arasında sıra numarası alması gerekmektedir. İşlemleri tamamlanan evrak öğleden sonra teslim edilmektedir. Konsolosluk ve vize harçları yalnızca Euro para birimi üzerinden tahsil edilmektedir.
1.1.2018 1.1.2018 Yeni Yıl Tatili
7.1.2018 8.1.2018 Noel Tatili
8.3.2018 9.3.2018 Dünya Kadınlar Günü
9.4.2018 9.4.2018 Paskalya
30.4.2018 1.5.2018 İşçi Bayramı
9.5.2018 9.5.2018 Zafer Günü
28.5.2018 28.5.2018 Trinity Bayramı
15.6.2018 15.6.2018 Ramazan Bayramı
28.6.2018 29.6.2018 Anayasa Günü
21.8.2018 21.8.2018 Kurban Bayramı
24.8.2018 24.8.2018 Bağımsızlık Günü
15.10.2018 15.10.2018 Ukrayna'nın Savunucusu Günü
24.12.2018 25.12.2018 Christmas
31.12.2018 31.12.2018 Yeni Yıl