Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü Değişikliği

Kiev Büyükelçiliği 17.12.2018

6 Kasım 2018 tarihli ve 30587 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü'nün Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük ile Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru formunda ve başvuru şartlarında bazı değişiklikler yapılmış olup, sözkonusu değişiklikler 1 Ocak 2019'dan itibaren yürürlüğe girecektir.

Anayasa'nın 148. maddesinin üçüncü fıkrasına göre, 'Herkes, Anayasa'da güvence altına alınmış temel hak ve özgürlüklerinden, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi kapsamındaki herhangi birinin kamu gücü tarafından, ihlal edildiği iddiasıyla Anayasa Mahkemesi'ne başvurabilir'.

Anayasa'nın anılan hükmüne dayalı olarak 6216 sayılı Anayasa Mahkemesi'nin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun ile Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü yürürlüğe girmiş ve 23 Eylül 2012 tarihinden itibaren Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru başlamıştır.

Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru usulü Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü'nün 59 ila 84. maddeleri arasında düzenlenmiştir.

Bireysel başvuru sayılarındaki artış ve bu süreçte karşılaşılan sorunlar Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü'nde bazı değişikliklerin yapılması ihtiyacını ortaya çıkarmıştır. Bu değişikliklerin başvuruların kalitesini artırarak başvurularda ifade edilen taleplerin gözden kaçmamasına, ilgili kişilerin bilgilerine daha hızlı ve doğru şekilde ulaşılmasına, uygulamada karşılaşılan kimi tereddütlerin giderilmesine katkı sunacağı değerlendirilmiştir.

Anılan gerekçelerle 6/11/2018 tarihli ve 30587 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü'nün Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük ile bireysel başvuru formunda ve başvuru şartlarında birtakım değişiklikler yapılmıştır. Anılan değişiklikler 1/1/2019 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir. Bu değişiklikler doğrultusunda;

1. Bireysel başvuruların Anayasa Mahkemesi'nin internet sitesinde yayımlanan ve ekte gönderilen başvuru formu kullanılarak resmi dilde yapılması,

2. Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü'nün 59. maddesindeki ilkelere uygun olarak başvuru formunun doldurulması ve anılan maddede belirtilen belgelerin onaylı suretlerinin eklenmesi,

3. Başvuru bizzat yapılmışsa başvurucunun kimliğini tespite yarar resmi belgenin onaylı örneğinin eklenmesi,

4. Başvuru formuna eklenen belgelerin, ilgili mevzuat gereği suret çıkarma yetkisine sahip kişi veya makamlarca onaylı örneklerinin olması gerekmektedir.

Güncellenmiş başvuru formu ilişikte sunulmaktadır.

Vatandaşlarımıza saygıyla duyurulur.

İlgili Dosyalar

Başvuru Formu.pdf

Pazartesi - Cuma

09:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00

İşlem yaptırmak isteyen online randevulu / randevusuz tüm vatandaşlarımızın 09.30 - 12.30 saatleri arasında sıra numarası alması gerekmektedir. İşlemleri tamamlanan evrak öğleden sonra teslim edilmektedir. Konsolosluk ve vize harçları yalnızca Euro para birimi üzerinden tahsil edilmektedir.
1.1.2018 1.1.2018 Yeni Yıl Tatili
7.1.2018 8.1.2018 Noel Tatili
8.3.2018 9.3.2018 Dünya Kadınlar Günü
9.4.2018 9.4.2018 Paskalya
30.4.2018 1.5.2018 İşçi Bayramı
9.5.2018 9.5.2018 Zafer Günü
28.5.2018 28.5.2018 Trinity Bayramı
15.6.2018 15.6.2018 Ramazan Bayramı
28.6.2018 29.6.2018 Anayasa Günü
21.8.2018 21.8.2018 Kurban Bayramı
24.8.2018 24.8.2018 Bağımsızlık Günü
15.10.2018 15.10.2018 Ukrayna'nın Savunucusu Günü
24.12.2018 25.12.2018 Christmas
31.12.2018 31.12.2018 Yeni Yıl