Sürücü Belgesi Başvuruları, 29.11.2021

Başvuru sahibinin adres beyanının kayıtlı bulunduğu temsilciliğimizin görev bölgesinde ikamet edenlerin başvurusu alınabilecektir. Adres beyanı kayıt işleminin, sürücü belgesi yenilemeye ilişkin başvuru tarihinden en az 6 ay önce yapılmış olması gerekmektedir.

Sürücü belgesi yenileme başvuruları, başvuru sahiplerinin, ikamet ettiği ülkeden aldığı sürücü olmasında engel durum bulunmadığına dair sağlık raporunu (form 083) ibraz etmeleri halinde alınabilmektedir.

Yenileme işlemlerinde ödenmesi gereken Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı payı (Sürücü Belgesi İşlemlerine Dair Talimat Madde 11/2-c, 11/2-ç, 11/2-d) internet bankacılığı uygulamalarını yoluyla veya anlaşmalı bankalara vatandaşlarımız adına Türkiye'de bulunan üçüncü kişiler tarafından ödenebilecektir.

Vakıf Payı 2016 yılı öncesi verilen eski tip sürücü belgelerinin değişimi için 2 TL, 2016 yılı sonrası düzenlenen sürücü belgeleri için 45TL'dir.

Sürücü belgesinin kayıp/çalıntı, yıpranma, kimlik bilgilerinde değişiklik vb. nedenlerle yenilenmesi işleminde ibraz edilecek ve/veya elektronik ortamda kontrol edilecek bilgiler/belgeler.

a) Kimlik belgesi

b) Kayıp/çalıntı değilse mevcut sürücü belgesi aslı

c) Geçerli sürücü sağlık raporu aslı (form 083) ve Büyükelçiliğimizin yeminli tercümanı tarafından onaylı Türkçe tercümesi

ç) Sürücü belgesi değerli kâğıt bedeli ve vakıf payının yatırıldığına dair makbuz

d) 1 adet biyometrik fotoğraf

e) Kan gurubunu belirtir belge veya sözlü\yazılı beyan

f) e-devlet üzerinden alınacak Adli Sicil Kaydı Belgesi


Harç Tutarları


2016 yılı öncesi alınan
sürücü belgelerinin değişimi için posta bedeli dahil 5 Euro'dur

Atatürk

Monday - Friday

09:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00

1/1/2020 1/1/2020
1/6/2020 1/6/2020
1/7/2020 1/7/2020
3/9/2020 3/9/2020
4/20/2020 4/20/2020
5/1/2020 5/1/2020
5/11/2020 5/11/2020
6/8/2020 6/8/2020
6/29/2020 6/29/2020
7/31/2020 7/31/2020
8/24/2020 8/24/2020
10/14/2020 10/14/2020
12/25/2020 12/25/2020 Christmas