Türkiye Cumhuriyeti

Kiev Büyükelçiliği

Büyükelçilik Duyurusu

Anayasa Değişikliği Halkoylaması Hakkında Duyuru - Adres Beyanı , 17.02.2017

Ülkemizde 16 Nisan 2017 tarihinde düzenlenecek Anayasa Değişikliği Halkoylamasına ilişkin Yurtdışı İlçe Seçim Kütüğü Yüksek Seçim Kurulu tarafından 18 Şubat Cumartesi günü Türkiye Saati İle (TSİ) 08:00'de ilan edilecektir.

Yurtdışında yaşayan seçmenler Yurtdışı İlçe Seçim Kütüğü’ne kayıtlı olup olmadıklarını anılan tarih itibariyle www.ysk.gov.tr adresinden kontrol edebilecek ve 18.02.2017-26.02.2017 tarihleri arasında Dış Temsilciliklerimize şahsen başvurarak itiraz edebileceklerdir.

İtiraz süresi içinde Dış Temsilciliklerimize yapılacak adres beyanı başvurularının şahsen yapılması gerekmekte olup, 18.02.2017-26.02.2017 tarihleri arasında hafta içi günlerinde olduğu gibi hafta sonları da 09:30-12:30 saatleri arasında adres beyan başvuruları alınıp Yurtdışı İlçe Seçim Kütüğü’ne kaydedilmek üzere Yüksek Seçim Kurulu’na iletilebilecektir. Adres beyanında bulunmak isteyen vatandaşlarımızın kimlik ve pasaportlarının asıllarını ibraz etmeleri gerekmektedir. Anılan tarih aralığı içerisindeki hafta sonları yalnızca adres beyanı başvuruları kabul edilecektir.

5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu uyarınca, her Türk vatandaşının yerleşim yeri adreslerine ilişkin değişiklikleri 20 iş günü içinde bildirim yükümlüğü bulunmaktadır. Adres değişikliğini bildirim yükümlülüğü süresi içinde bildirmeyenlere 50 TL, gerçeğe aykırı beyanda bulunanlara 1000 TL idari para cezası, yurt içindeki milli idari amirlerince, yurt dışında ise Dış Temsilciliklerce verilmektedir. Sözkonusu idari para cezasının, işlem sırasında verildiği ülkedeki konsolosluk hasılatının tahsil edildiği para birimi üzerinden tahsil edilmesi gerekmektedir. Büyükelçiliğimizdeki Konsolosluk harçları Avro para cinsi kullanılarak tahsil edilmekte olup, bildirim yükümlülüğü süresi dışında adres beyanında bulunmak üzere Büyükelçiliğimize başvuracak vatandaşlarımızın yanlarında 15 Avro bulundurması tavsiye olunur.

İtiraz süresi bittikten sonra yapılan adres beyanı başvuruları kabul edilebilmekle birlikte, sözkonusu adres değişiklikleri yurtdışı seçmen kütüğüne yansımayacaktır.

Yüksek Seçim Kurulu’nca,  Anayasa Değişikliği Halkoylaması için oy verme işleminin 9 Nisan 2017 tarihinde yerel saat ile 09:00-21:00 saatleri arasında Büyükelçiliğimizde (Panasa Myrnoho Str. No:22, 01901, Kiev-Ukraine) kurulacak iki sandıkta yapılmasına karar verilmiştir. Yurtdışı İlçe Seçim Kütüğü’nde kayıtlı vatandaşlarımız oylarını sandık kurulan diğer temsilciliklerimizde veya evvelce ilan edilen sınır kapılarında (link) kullanmaları da mümkündür.

Saygıyla duyurulur.