Türkiye Cumhuriyeti

Kiev Büyükelçiliği

Bilgi Notları

İşveren statüsündeki vatandaşlarımızın askerlik erteleme başvuruları için ibraz edilmesi gereken belgeler, 16.08.2017

 • Askerlik erteleme işlemeleri için başvurulan tarih ile Oturma İzni veya Kayıt (Registrasyon) bitim tarihi arasında en az 121 gün bulunmalıdır. Aksi takdirde başvuru kabul edilmez.
 • Tüm pasaportlarınızın asılları ve bunların işlenmiş tüm sayfalarının fotokopisi (ilk sayfalar, son sayfa, giriş-çıkış kayıtlarının bulunduğu sayfalar, vize ve registrasyonun bulunduğu sayfalar)
 • Nüfus Cüzdanı aslı ve fotokopisi
 • Oturma İzni veya Kayıt (Registrasyon) aslı ve fotokopisi.
 • Şirketin Tüzüğü (aslı ile ilk 2 ve son 2 sayfalarının şirket  mühürlü fotokopisi) (Statut-Статут)
 • Şirketin Devlet Kayıt Belgesi (aslı ile şirket  mühürlü fotokopisi) (Svidotstvo-Свідоцтво про державну реєстрацію)
 • Şirketin Vergi Dairesine kayıtlı olduğunu gösteren belge (aslı ile şirket mühürlü fotokopisi) (4 OPP Formu – Форма 4 OПП).
 • Şirketin vergi borcu olmadığını gösteren belge
 • 2 adet vesikalık fotoğraf
 • Şirketin vergi borcu olmadığını gösteren belge (aslı ile 1 nüsha şirket mühürlü fotokopisi) ve ödenen vergilere ait dekont örnekleri aslı ve fotokopileri (Довідка про відсутність у підприємства заборгованості з податкової інспекції та квитанції про оплату податків, оригінал та копія) 
 • Gerekli görüldüğü takdirde Büyükelçiliğin ilave belge talep etme hakkı saklıdır.