Türkiye Cumhuriyeti

Kiev Büyükelçiliği

Bilgi Notları

İşveren statüsündeki vatandaşlarımızın askerlik erteleme başvuruları için ibraz edilmesi gereken belgeler, 12.04.2016

  • Askerlik erteleme işlemeleri için başvurulan tarih ile Oturma İzni veya Kayıt (Registrasyon) bitim tarihi arasında en az 121 gün bulunmalıdır. Aksi takdirde başvuru kabul edilmez.
  • Tüm pasaportlarınızın asılları ve bunların işlenmiş tüm sayfalarının fotokopisi (ilk sayfalar, son sayfa, giriş-çıkış kayıtlarının bulunduğu sayfalar, vize ve registrasyonun bulunduğu sayfalar)
  • Nüfus Cüzdanı aslı ve fotokopisi
  • Oturma İzni veya Kayıt (Registrasyon) aslı ve fotokopisi.
  • Şirketin Tüzüğü (aslı ile ilk 2 ve son 2 sayfalarının şirket  mühürlü fotokopisi) (Statut-Статут)
  • Şirketin Devlet Kayıt Belgesi (aslı ile şirket  mühürlü fotokopisi) (Svidotstvo-Свідоцтво про державну реєстрацію)
  • Şirketin Vergi Dairesine kayıtlı olduğunu gösteren belge (aslı ile şirket mühürlü fotokopisi) (4 OPP Formu – Форма 4 OПП).
  • Şirketin vergi borcu olmadığını gösteren belge
  • 2 adet vesikalık fotoğraf
  • Gerekli görüldüğü takdirde Büyükelçiliğin ilave belge talep etme hakkı saklıdır.