Türkiye Cumhuriyeti

Kiev Büyükelçiliği

Bilgi Notları

İşçi statüsündeki vatandaşlarımızın askerlik erteleme başvuruları için ibraz edilmesi gereken belgeler, 12.04.2016

 • Askerlik erteleme işlemleri için başvurulan tarih ile Çalışma İzni bitim tarihi arasında en az 121 gün bulunmalıdır. Aksi takdirde başvuru kabul edilmez.
 • Tüm pasaportlarınızın asılları ve bunların işlenmiş tüm sayfalarının fotokopisi (ilk sayfalar, son sayfa, giriş-çıkış kayıtlarının bulunduğu sayfalar, vize ve registrasyonun bulunduğu sayfalar)
 • Nüfus Cüzdanı aslı ve fotokopisi
 • Oturma İzni veya Kayıt (Registrasyon) aslı ve fotokopisi.
 • Çalışma İzni aslı ve fotokopisi.
 • Şirketin Tüzüğü ( ilk 2 ve son 2 sayfalarının şirket  mühürlü fotokopisi.) (Statut-Статут)
 • Şirketin Devlet Kayıt Belgesi ( 1 nüsha şirket  mühürlü fotokopisi.) ( Svidotstvo-Свідоцтво про державну реєстрацію)
 • Güncel ve başvuru tarihinde geçerliliği devam eden İş Kontratı (aslı ile fotokopisi.)
 • Çalışma tarihlerini ve süresini gösteren şirketin antetli kağıdına tanzim edilmiş belge
 • 2 adet vesikalık fotoğraf
 • Gerekli görüldüğü takdirde Büyükelçiliğin ilave belge talep etme hakkı saklıdır.