Türkiye Cumhuriyeti

Kiev Büyükelçiliği

Bilgi Notları

Müteakip askerlik erteleme başvurusunda bulunacak vatandaşlarımızın taşıması gereken şartlar, 23.01.2014

  1. Yabancı ülkelerde, oturma veya çalışma izni ile işçi, işveren, meslek veya sanat mensubu statülerinden biri ile bulunuyor olmak,
  2. Dövizle askerlik hizmeti dışında diğer askerlik hizmet şekillerinden biri ile silah altına alınmamış olmak.
  3. Başvuru esnasında doğum yılı itibariyle 38 yaşını doldurmamış olmak,
  4. Oturma veya çalışma izin süreleri sona ermiş, yurda kesin dönüş yapmış, önceki erteleme dönemleri içinde yer alan herhangi bir takvim yılında (01 Ocak-31 Aralık) toplam olarak 184 gün (dâhil) veya daha fazla süreyle yurt içinde kalmış olanların ertelemeleri yapılmaz.
  5. Yasal ya da yasal olmayan yollardan yurt dışına çıkarak yabancı ülkelerde kaçak göçmen, mülteci veya ilticacı olarak bulunmamak,
  6. Kesinleşmiş mahkûmiyet kararları nedeniyle adli makamlarca aranmıyor olmak.