Türkiye Cumhuriyeti

Kiev Büyükelçiliği

Bilgi Notları

Türkiye’de yaşayan bir kişiye yurtdışında yaşayan birisi tarafından vekalet verebilmek için gereken belgeler nelerdir?, 12.04.2016

Nüfus cüzdanınızın aslı,  2 adet fotoğraf ve vekilinizin T.C. Kimlik Numarası gerekmektedir.

Şirketteki hisse devri, hakların devri vb. konulara ilişkin vekâlet verilmesinin sözkonusu olması halinde vekâlet verenin şirketteki haklarını gösterir (ticaret sicil gazetesi veya şirket ana sözleşmesi vb.) belgelerin ibraz edilmesi gerekmektedir.

Araç satışı ile ilgili özel vekaletnamelerde araç ruhsatı fotokopisi,  gayrimenkul satışları ile ilgili özel vekaletnamelerde ise tapu fotokopisi mutlak surette gerekmektedir.

Büyükelçiliğin ilave belge talep etme hakkı saklıdır.

Vekalet vermek için şahsen başvuru yapılması şarttır. 2016 yılı için harç miktarı özel vekaletnamede sayfa başına 21, genel vekaletnamede ise sayfa başına 25 Euro’dur. Düzenleme şeklinde vekaletnamelerde ise harç özel vekaletnamede sayfa başına 30 Euro, genel vekaletnamelerde sayfa başına 38 Euro’dur. (Tüm harç, değerli kağıt bedelleri ve idari cezalar yalnızca Euro döviz cinsinden tahsil edilmektedir.)