Türkiye Cumhuriyeti

Kiev Büyükelçiliği

Bilgi Notları

Evlilik birliği dışında doğan ve annesi yabancı olan çocuğun doğum bildirimi nasıl yapılır ve çocuk Türk vatandaşlığını nasıl kazanır?, 12.04.2016

Evlilik dışı doğum bildirimi için çocuğun babası ve annesinin Büyükelçiliğimiz Konsolosluk Şubesine birlikte başvurmaları gerekmektedir.

Doğum bildiriminin yapılabilmesini teminen çocuğun doğum belgesinin aslı ve iki nüsha fotokopisi, babasının Nüfus Cüzdanının aslı ve fotokopisi, annesinin iç ve dış pasaport aslı ve fotokopileri ibraz edilmelidir.

Doğumdan sonraki 60 gün içinde başvurulduğu takdirde herhangi bir harç tahsil edilmemekte, aksi takdirde 3 Euro nüfus cüzdanı bedeli tahsil edilmektedir. 

(Tüm harç, değerli kağıt bedelleri ve idari cezalar yalnızca Euro döviz cinsinden tahsil edilmektedir.)