Türkiye Cumhuriyeti

Kiev Büyükelçiliği

Bilgi Notları

Yurtdışında oy kullanmak mümkün müdür?, 23.01.2014

6304 sayılı "Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"un 18 Mayıs 2012 tarihindeyurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın genel seçimlerde ve cumhurbaşkanı seçimlerinde gümrük kapılarında oy kullanabilmelerinin yanısıra, yurtdışı seçmen kütüklerine kaydolmaları kaydıyla, dış temsilciliklerimizde açılması öngörülen sandıklarda da oy kullanabilmeleri mümkün kılınmıştır.

Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın, ülkemizde yapılacak Cumhurbaşkanı seçimi, milletvekili genel seçimi ve halkoylamalarında, bulundukları ülkelerde açılacak sandıklarda oy kullanabilmelerine ilişkin hazırlıklar devam etmektedir.

Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın seçim dönemlerinde oy kullanabilmeleri için mutlaka “Yurtdışı Seçmen Kütüğü”ne kayıtlı olmaları gerekmektedir.

Yurtdışı Seçmen Kütüklerinin oluşturulmasında Adres Kayıt Sisteminde (AKS) mevcut veriler esas alınacaktır.

5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu ve Adres Kayıt Sistemi (AKS) Yönetmeliği uyarınca, herhangi bir konsolosluk işlemi için yurtdışındaki temsilciliklerimize başvuruda bulunan vatandaşlarımızdan, yurtdışında 6 aydan fazla ikamet izni bulunanların “adres beyan etme” yükümlülüğü bulunmaktadır.

 Bu çerçevede, Yurtdışı Seçmen Kütüklerinin sağlıklı bir şekilde oluşturulabilmesi amacıyla, yurtdışında ikamet eden ve henüz adres beyanında bulunmamış veya adresinde değişiklik meydana gelen vatandaşlarımızın, adreslerinin AKS’ye kaydedilmesini teminen en kısa zamanda görev bölgesinde bulundukları Büyükelçiliğin Konsolosluk Şubesine veya Başkonsolosluğa başvurarak “adres beyanı”nda bulunmaları uygun olacaktır.

 Mevcut aşamada aşağıdaki hususların dikkate getirilmesinde yarar görülmektedir.

Yurtdışında yaşayan ve seçmen niteliğine sahip olan vatandaşlarımızdan, daha önceden adres beyanında bulunmuş olanlar, Yurtdışı Seçmen Kütüğü’ne kayıtlı olup olmadıklarını, Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı’nın internet sitesinin (https://www.ysk.gov.tr) “Yurt Dışı Seçmen Sorgulama” bölümünden kontrol edebilirler.

 Ukrayna’da yaşayan ve seçmen niteliğini taşımakla birlikte, henüz Yurtdışı Seçmen Kütüğü’nde kayıtlı olmayan vatandaşlarımız,

  1. (Görev bölgesi esasına göre) Büyükelçiliğimiz Konsolosluk Şubesine veya Odesa Başkonsolosluğumuza şahsen müracaat ederek “Adres Beyan Formu” doldurmak,
  2. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün internet sitesinden (http://www.nvi.gov.tr/Hakkimizda/Projeler,Aks.html?pageindex=11) indirebilecekleri “Yurtdışında Yaşayan Vatandaşlarımız İçin Adres Beyan Formu- FORM B”nin ön ve arka sayfalarını eksiksiz olarak doldurduktan sonra, nüfus cüzdanlarının önlü/arkalı fotokopisiyle birlikte posta yoluyla Büyükelçiliğimize veya Odesa Başkonsolosluğumuza göndermek, suretiyle Yurtdışı Seçmen Kütüğüne kaydolabilirler.